×

Condicions particulars de venda

1.- Informació general.

 

S'estableixen en aquest apartat les condicions particulars que regiran les relacions entre Andge S.L. (En endavant "el titular del lloc web") i tot client / usuari que realitzi una compra a través d'aquest portal: www.grupandreu.net.

Les parts convenen que les seves relacions seran regides per les condicions generals contingudes en l'apartat "avíslegal" així com per les condicions particulars pel que fa a comerç electrònic s'estableixen en aquest apartat. Totes elles accessibles al portal, havent de ser, en tot cas, prèviament acceptades pel client. En cas de modificació de les mateixes per part del titular del lloc web, les condicions a aplicar a cada client / usuari, sempre seran les que va acceptar en el moment d'efectuar la reserva.

El client / usuari, amb caràcter previ a la contractació i en tot cas en el procés de reserva, podrà accedir, arxivar i imprimir aquestes condicions generals de contractació per a la consulta. Aquestes condicions de contractació estaran disponibles en castellà. El titular del lloc web es reserva el dret de revisar i modificar les presents condicions en qualsevol moment.

El client / usuari declara tenir divuit anys, i la plena capacitat jurídica d'efectuar una reserva a la pàgina web www.grupandreu.net. Per poder adquirir qualsevol producte dels oferts en el portal és necessari omplir el formulari electrònic de reserva que en cada moment aparegui a la pàgina web de la botiga, seguint les instruccions indicades i deixant les dades indicades en el mateix. 

 

2.- Productes.

 

www.grupandreu.net tractarà de comunicar, amb la major precisió possible, les característiques, tant tècniques com estètiques, dels productes entre els quals es troba la reserva de vehicles d'ocasió, km 0 o nou.

El client / usuari ha de tenir en compte que poden existir lleus diferències entre l'apreciació del producte en línia i en la pròpia realitat / botiga física.

Pel que fa a la disponibilitat dels productes oferts en aquest portal, és vàlida si els productes estan visibles sense la marca "Reservat". En tractar-se de comerç electrònic, l'estoc i la reserva s'actualitzen en línia, de manera que podria succeir, eventualment, que durant el procés de reserva ja no aparegués el vehicle, i per tant, en aquests supòsits, no es podrà continuar amb la compra iniciada amb la reserva online.

En el cas que no existís disponibilitat d'un vehicle, el titular del lloc web es posarà en contacte amb vostè per comunicar i procedir a l'anul·lació de la reserva o bé, se li oferirà, sense que això suposi un augment en el import de la reserva, un producte de similars característiques.

3.- El preu.

 

Els preus fixats al portal www.grupandreu.net s'indiquen en euros incloent el IVA en cada un d'ells.

El preu de reserva del vehicle s'indicarà sempre en el moment en què el client / usuari hagi clicat a "Reservar", i s'informarà al client del preu final de la reserva abans de realitzar la validació del pagament. Si bé el preu total d'una reserva és de 249 € (IVA inclòs), els preus poden canviar en qualsevol moment i els possibles canvis no afectaran les reserves confirmades amb anterioritat.

La compra del vehicle, amb o sense finançament, s'haurà de finalitzar a les nostres instal·lacions de Grup Andreu.

Els preus són vàlids menys en cas d'error tipogràfic.

 

4.- Procés de compra.

 

Per procedir a la reserva d'un vehicle, el client / usuari haurà de clicar a "Reservar" a la fitxa del vehicle que desitgi adquirir, emplenant a aquests efectes el formulari de reserva subministrat i validant el mateix.

La validació de la reserva per part del client / usuari suposa expressament el coneixement i acceptació d'aquestes condicions particulars de contractació així com de les condicions de reserva com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades pel titular del lloc web constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre www.grupandreu.net i els seus clients. Per la qual cosa l'entitat arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible.

Per fer una reserva, haurà de seguir el procediment de reserva en línia i fer clic a "Reservar". Després d'això, rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva reserva (la "Confirmació de Reserva"). Així mateix, l'informarem mitjançant el mateix correu electrònic que un comercial nostre es posarà en contacte amb vostè en un termini de 24 hores per donar-li dia i hora per finalitzar el procés de compra a les nostres instal·lacions de Grup Andreu. Li enviarem un correu electrònic amb els detalls de les característiques del vehicle i el seu preu, tal com està publicat a la web.

La reserva es mantindrà durant 15 dies des del dia del pagament. Després d'aquest termini, es perdrà la reserva i el seu import.

 

5.- Forma de pagament.

 

El titular del lloc web proposa el següent mitjà de pagament:

 

Pagament per Targeta de crèdit o dèbit: Les compres es poden pagar amb targeta de Visa® o Mastercard®. El pagament es realitza de forma segura a través de la Xarxa TPV Virtual de CaixaBank.

 

Pagament per PayPal: Les compres es poden pagar a través de PayPal. Et dirigirem a aquesta plataforma perquè puguis finalitzar la reserva.6.- Enviament.

 

Si no hi ha cap comunicació al respecte, tots els vehicles s'hauran de venir a buscar a les instal·lacions de Grup Andreu on estigui físicament el vehicle.


 

7.- Garantia dels productes.

 

Si contracta com a consumidor i usuari, li oferim la garantia del fabricant sobre els productes que comercialitzem a través d'aquesta pàgina web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de vehicle, responent l'empresa fabricant, per tant, per la manca de conformitat dels mateixos i que es manifesti en un termini d'entre 12 i 36 mesos, depenent del model del vehicle i de les especificacions del fabricant, des del lliurament del vehicle.

S'entén que els vehicles són conformes amb el contracte sempre que:

1.- S'ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i tinguin les qualitats que hàgim presentat en aquesta pàgina web,

2.- Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus.

3.- Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus.

 

Si, i durant el termini de la garantia del vehicle, aquest no és conforme amb el contracte i es presenta com un producte equivocat, defectuós o en mal estat, vostè s’ha de posar en contacte amb nosaltres a través de info@grupandreu.net i l'atendrem el més aviat possible per concertar una visita al taller per tal d'inspeccionar el vehicle i, si es verifica la manca de conformitat, substituir-lo per un altre de les mateixes característiques.

 

8.- Responsabilitat i exoneració de responsabilitat.

 

Llevat que es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit a la nostra pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra d'aquest producte.

No obstant això, i llevat de disposició legal en sentit contrari, no acceptarem cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

1. Pèrdues d'ingressos o vendes:

2. Pèrdua de negoci;

3. Lucre cessant o pèrdua de contractes;

4. Pèrdua d'estalvis previstos;

5. Pèrdua de dades; i

6. Pèrdua de temps de gestió o d'horari d'oficina

 

9.- Comunicacions per escrit.

 

La normativa aplicable exigeix ​​que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Mitjançant l'ús d'aquesta pàgina web, vostè accepta que la major part d'aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vostè accepta fer servir aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

 

10.- Notificacions.

 

Les notificacions que vostè ens enviï hauran d'enviar-se preferiblement a través dels nostres formularis de contacte. D'acord amb el que disposa la clàusula anterior i llevat que s'estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions al seu correu electrònic.

S'entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin a la nostra pàgina web, 24 hores després d’haver-ne enviat un correu electrònic. Per provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar en el cas d'un correu electrònic, que el mateix va ser enviat a l'adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

 

11.-Legislació aplicable i jurisdicció.

 

L'ús de la nostra pàgina web i els contractes de reserva de vehicles a través d'aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'accés, la utilització d'aquest portal o compra en línia se sotmet a l'exclusiva jurisdicció dels tribunals del domicili del titular del lloc web.